A 61-a aniversare a Tratatului Antarctic

Ziua Antarcticii se aniversează an de an pe 1 decembrie, ziua când a cele 12 țări fondatoare au semnat Tratatul Antarctic în anul 1959.

În cadrul reuniunii consultative a Tratatului asupra Antarcticii de anul trecut (ATCM XLII), părțile consultative și-au reafirmat angajamentul față de principiile și scopurile tratatului prin adoptarea Declarației de la Praga cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la semnare. Declarația de la Praga recunoaște realizările tratatului în conservarea și promovarea păcii și cooperării internaționale în Antarctica și reafirmă angajamentul de a menține Antarctica ca rezervație naturală dedicată păcii și științei.

Ziua Antarcticii este reprezintă un prilej de analiză, bilanț și schimb de informații între oamenii de știință din țările semnatare ale tratatului (54 părți).

Această zi ne oferă oportunitatea de a face bilanțul celei de-a patra Expediție Românească de Cercetare Științifică în Antarctica (ROICE 2020) care a avut loc în perioada 02 ianuarie – 04 februarie 2020, la stația King Sejong a Institutului Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI).

Cercetătorii proiectului ROICE, pe baza probelor prelucrate primar în Antarctica, continuă cercetările în laboratoarele Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), urmărind îndeaproape atingerea obiectivelor expedițiilor.

Expedițiile științifice antarctice românești care au avut loc în cadrul proiectului ROICE s-au bazat pe planul de cercetare creat în 2015 și planul de cercetare al fiecărei expediții a fost adaptat în funcție de rezultatele obținute în anul precedent urmărind atingerea principalelor obiective.

Cu ocazia sărbătoririi zilei internaționale a Antarcticii din acest an, echipa ROICE a susținut în data de 2 și 3 Decembrie două prezentări cu caracter educațional și informativ despre expedițiile științifice realizate la Polul Sud. Prezentările au fost ținute în regim online cu elevi din cadrul liceelor Moisil și Elena Cuza.

Distrubuie articolul