Participarea delegației Române la cea de-a XXXVIII-a Reuniune Consultativă a Tratatului Antarctic și la cea de-a XVIII-a Reuniune a Comitetului pentru Protecția Mediului în Antarctica

În perioada 01-10 iunie 2015, a avut loc la Sofia, Bulgaria cea de-a a XXXVIII-a Reuniune Consultativă a Tratatului Antarctic și la cea de-a XVIII-a Reuniune a Comitetului pentru Protecția Mediului.

Ordinea de zi a Reuniunii Consultative a Tratatului Antarctic a cuprins: planul strategic de lucru multianual, operațiuni și siguranță în Antarctica, turism și activități nonguvernamentale în zona Tratatului Antarctic, probleme științifice, cooperare științifică și facilități, implicațiile schimbărilor climatice asupra managementului zonelor antarctice, prospectare biologică în antarctica.

Pe ordinea de zi a Reuniunii Comitetului pentru Protecția Mediului în Antarctica au fost cuprinse următoarele: discuții strategice pe baza viitorului plan de lucru a CEP, remedierea daunelor de mediu, implicațiile schimbărilor climatice pentru mediu: abordare strategică, evaluarea impactului asupra mediului, protecția mediului și managementul ariilor protejate, conservarea florei și faunei antarctice.

România a fost reprezentată de o delegație condusă de domnul prof. dr. ing. Tudor Prisăcaru Secretar de Stat – Președinte ANCSI* și din au facut parte: doamna dr. Manuela Sidoroff – director general INCDSB** și Vicepreședinte CNCA*** din Academia Română și dr. Mihaela Cotta – cercetător asociat CNCA.
În cadrul reuniunilor, delegația României a prezentat mai multe informări referitoare la cercetarea românească în Antarctica pentru perioada 2014 – 2015.

Membrii delegației României s-au întâlnit cu reprezentanții partenerilor din Republica Coreea, respectiv cu membri staff-ului Institutului Coreean pentru Cercetări Polare. Scopul întâlnirii a fost de a analiza modul de derulare a Acordului Cadru încheiat între Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI) şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. De asemenea, s-a facut o analiză a desfășurării expediţiei științifice ROICE 2015. Pe această baza s-au stabilit termenii şi condiţiile pentru organizarea expediţiei ROICE 2016.

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General al INCDSB  înpreună cu Dr. Hyoung Chul SHIN -Director Departament Relații Internaționale al KOPRI la XXXVIII ATCM, Sofia, 2015

Totodată, delegația României s-a întâlnit cu delegaţia australiană în vederea identificării posibilităţilor de a încheia un document de cooperare între autorităţile române şi cele australiene pentru utilizarea bazei antarctice Law-Racoviţă-Negoiţă. S-au purtat discuţii cu reprezentanţii tuturor părţilor (Australia, China, India şi Federaţia Rusă) din Grupul de Management al Zonei de Protecţie cu Management Special ASMA 6, Larsemann Hills, zonă în care este situată baza Law-Racoviţă-Negoiţă, pentru reactivarea poziţiei României în acest grup, inclusiv pentru efectuarea de expediţii ştiinţifice în cooperare.

Delegația României la a XXXVIII-a Reuniunea Consultativă a Tratatului Antarcticii

Distrubuie articolul