Conferință de presă – ROICE 2015 s-a întors acasă, discurs lider expeditie dr. Cristina Purcărea

Cum e Antarctica? E frumoasă, dură, dominată de alb-negru-gri, uneori cu culori puternice, unde se întâlnesc doi parteneri solitari – TU și NATURA.

Ne-am întors din Antarctica cu sentimentul împlinirii atât profesionale cât și umane. Suntem cercetători și ne-am făcut meseria cu bucurie și entuziasm, cu seriozitate și determinare și cu satisfacția recunoașterii de către partenerii coreeni și colegii cercetători internaționali atât a proiectului inițiat cât și a ceea ce am realizat în timpul expediției ROICE. A fost greu și extraordinar în același timp. Înseamnă că a fost cercetare adevărată!

Mulțumim celor de acasă care au avut încredere în expediția ROICE și în echipa noastră, ne-au susținut și ne-au urmărit cu gândul!

Cercetarea este un lucru care se face CU și DIN pasiune. Cere originalitate, determinare, cunoaștere și multă-multă muncă. Frumusețea ei răzbate rar de sub muntele de ipoteze eșuate și de ore târzii de stat în laborator. Dar ajunge în locurile cele mai puțin atinse de mintea și de mâna omului, deschizând porți spre înțelegerea lumilor mici și mari cu o strălucire și o neliniște greu de egalat.

În ultimele decenii, Antarctica a devenit nu doar unul din polii geografici ai Terrei ci și unul din principalii poli ai investigațiilor științifice pentru înțelegerea limitelor de existență și evoluție a vieții, a dinamicii micro – și macrocosmosului ca răspuns la schimbările mediului de scurtă și lungă durată. La ora actuala 50 de țări semnatare ale Tratatului Antarctic desfășoară activități de cercetare în cele 70 de stații Antarctice în proiecte și programe de cercetare fundamentală și aplicată. De ce microcosmosul, lumea bacteriilor ? Microorganismele au existat pe Pământ de acum 3,6 miliarde de ani. Ținând cont de faptul că există 1030 bacterii pe Terra, este evident că diversitatea microbiană este o frontieră științifică în mare măsură încă neexplorată.

Totul a început cu viziunea și determinarea D-nei director general al INCDSB, Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff, împreună cu echipa institutului, în particular a dnei. Tamara Anastasiu, în realizarea parteneriatului cu Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI) pentru demararea acestei expediții științifice romanești și a lansării României în proiectele de cercetare Antarctice. Condițiile nu au fost dintre cele mai ușoare pentru organizarea expediției ROICE 2015, realizându-se în timp record și într-un context aproape imposibil, dar a fost dusă la capăt cu succes, având și sprijinul Guvernului României.

Proiectele de cercetare ale echipei noastre vizează impactul modificărilor climatice și al poluării asupra compoziției comunităților de microorganisme (bacterii, fungi, archaea) la nivelul ghețarilor, solurilor adiacente, apelor subglaciale și zăpezii din insula King George din nord-vestul Antarcticii. Acest studiu se realizează prin monitorizarea dinamicii diversității microbiene la interfața gheață/sol/apă și aer/zăpada/sol prin metode de microbiologie moleculară utilizând tehnici de ultimă generație. Investigațiile noastre urmăresc efectul retragerii ghețarilor și al transferului agenților poluanți în alterarea compoziției comunităților de microorganisme. În acest sens, Insula King George e caracterizată de cea mai agresivă retragere a ghețarilor în ultimele decenii, având totodată o dinamică a poluării dintre cele mai ridicate din Antarctica, ceea ce constituie un cadru favorabil pentru aceste direcții de cercetare. În acest context, studiile de microbiologie moleculară inițiate în cadrul expediției ROICE 2015 reprezintă o oportunitate deosebită pentru cercetarea românească.

Proiectul științific vizează, de asemenea, dezvoltarea unor direcții de cercetare cu potențial aplicativ prin identificarea și izolarea unor tulpini bacteriene, precum și a unor enzime stabile la temperaturi scăzute utilizate în diferite bionanotehnologii, în industria farmaceutică și medicină.

Sunt bucuroasă că acest proiect de colaborare INCDSB-KOPRI a demarat printr-o etapă de mare succes datorită (1) ideilor de pionierat în cercetarea Antarctică propuse, (2) reușitei organizării și finanțării expediției ROICE pentru inițierea proiectului de către INCDSB, (3) efectuării cu succes a primei expediții pentru prelevarea și prelucrarea probelor, o perioadă fructuoasă, apreciată la nivel internațional pentru ideile, munca de teren și de laborator a echipei noastre, și (4) semnării unui protocol de colaborare științifică pe 5 ani cu partenerii coreeni din institutul KOPRI.

Acest debut promițător pentru cercetarea românească în Antarctica își poate găsi valorificarea eficientă doar prin finanțarea de programe de lungă durată, atât pentru realizarea experimentelor și analizelor propriu-zise cât și pentru continuarea studiilor în cadrul acestui parteneriat.

Consider că proiectul ROICE reprezintă o contribuție importantă la întărirea poziției României în cercetarea internațională, iar autorul său, INCDSB, în urma relațiilor de colaborare inițiate și consolidate cu institutul KOPRI, poate deveni un partener important în cercetarea Antarctică.

Dr. Cristina Purcarea – Cercetător științific – CS 1

INCDSB, 27 februarie 2015

Distrubuie articolul