Obiectivele expediţiei ROICE 2016

Expediția Științifică Guvernamentală în Antarctica, ROICE 2016, a continuat principalele obiective ale expediției ROICE 2015.

Obiectivele expedițiilor ROICE:

1. Implementarea acordului bilateral de colaborare științifică cu Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI), prin efectuarea deplasării în Antarctica

Comunitatea științifică interesată de cunoașterea și valorificarea întregului potențial științific al Antarcticii, a conștientizat că indiferent de gradul de dezvoltare, de bază materială etc., doar printr-o abordare unitară a cercetării și o colaborare internațională deschisă, poate da răspunsuri la întrebările majore referitoare la toate procesele din Antarctica și Arctica, la influența acestora asupra întregului sistem planetar, iar pe baza rezultatelor acestor cercetări se poate anticipa viitorul planetei noastre.

Implementarea acordului a început în faza de elaborare a planului de cercetare a echipei ROICE 2015 și a fost dezvoltat cu planul de cercetare al echipei ROICE 2016, în cooperare cu cercetătorii coreeni și în concordanță cu Programul Coreean de Cercetări Antarctice (KARP).

Activitatea de cercetare desfășurată în timpul celor două expediții ROICE 2015 ȘI ROICE 2016 a expediționarilor români împreună cu cercetătorii din stația gazdă, cât și cea ulterioară, au avut un rol important contribuind la rezultate notabile care au condus la concluzia că parteneriatul dintre cele două institute se desfășoară într-un mod exemplar.

Deplasarea în Antarctica la Stația King Sejong a institutului KOPRI, a primei echipe ROICE, a reprezentat piatra de temelie în implementarea acordului, creând premizele extinderii acestuia pentru zonele Arctice.

Continuarea activității de cercetare prin deplasarea echipei ROICE 2016, a fost mult mai productivă, deoarece elementele de bază privind cartografierea trenului fuseseră deja stabilite în expediția anterioară, astfel încât prelevarea de probe s-a realizat cu mai mare acuratețe.

2. Dezvoltarea direcției de cercetare românească în Antarctica, inițiată în prima expediție

Printr-o abordare modernă, în acord cu direcțiile internaționale, INCDSB dorește să continue pe drumul început de savantul Emil Racoviță și să se afirme atât pe plan național, cât și pe plan internațional printr-o cercetare solidă, axată în principal pe microbiologia unor habitate polare.

Cercetările preliminare au fost și sunt efectuate în partea de vest a Antarcticii, împreună cu partenerii din cadrul KOPRI.

Apreciind cercetările predecesorilor români expediționari în zonele Arctice și Antarctice, pe baza experienței și a rezultatelor științifice ale acestora, în baza interesului manifestat de către entități de cercetare de notorietate internă și internațională din România, specializate în domeniile complementare (Științele Geonomice, Științele Fizicii, Științele Vieții – Oceanografie etc.), INCDSB dorește să devină liderul în definirea unei direcții de cercetare coerente, bazată pe rezultate științifice recunoscute internațional.

Rezultatele expedițiilor ROICE 2015 și ROICE 2016 pot fi considerate începutul acestui deziderat al INCDSB.

3. Colectarea de date relevante pentru implementarea unor proiecte de cercetare viitoare (naționale și/sau internaționale) în această direcție

În cadrul expedițiilor ROICE sunt vizate diverse habitate antarctice, comunitățile de microorganisme asociate acestora constituind atât modele pentru reconstituirea și descifrarea mecanismelor de adaptare la condiții de mediu extrem, cât și o bogată sursă de specii microbiene și biomolecule care, datorită caracteristicilor aparte, reprezintă o bază de cercetare importantă într-o gamă largă de bionanotehnologii.

Au fost și sunt perfecționate continuu modalitățile de deplasare în teren pentru un randament crescut de eșantionare. Totodată, au fost și sunt optimizate continuu tehnicile de prelevare a materialului biologic din diverse medii (sol, zăpadă, gheață, apă subglacială etc.) și au fost și vor fi înregistrate condițiile fizico-chimice specifice acestor ecosisteme.

Efectele și comportarea expediționarilor în condiții extreme au constituit și vor constitui aspecte urmărite pentru ca în viitoarele expediții efectul condițiilor extreme asupra acestora să fie predictibil și mai redus.

Experiența dobândită de membrii echipelor expedițiilor ROICE constituie o sursă importantă de informație pentru deplasări viitoare în Antarctica.

Materialul biologic colectat a constituit baza unor cercetări interdisciplinare ulterioare deplasării în infrastructura INCDSB, în care au fost și vor fi cooptați parteneri din țară și din străinătate.