Obiectivele expediţiei ROICE 2015

Expediția Științifică Guvernamentală Românească în Antarctica – ROICE 2015, este organizată de către INCDSB în parteneriat cu Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI). Echipa de cercetători români participă la această expediție în perioada 3 – 23 februarie 2015, la Stația Antarctică King Sejong, stația gazdă a Institutului Coreean pentru Cercetări Polare, din Insulele King George din vestul Antarcticii.

Obiectivele expediției ROICE 2015 sunt următoarele:

1. Implementarea acordului bilateral de colaborare științifică cu Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI), prin efectuarea deplasării în Antarctica

Comunitatea științifică interesată în cunoașterea și valorificarea întregului potențial științific al Antarcticii, a conștientizat că indiferent de gradul de dezvoltare, de bază materială, etc., doar printr-o abordare unitară a cercetării și o colaborare internațională deschisă, poate da răspunsuri la întrebările majore referitoare la toate procesele din Antarctica și Arctica, la influența acestora asupra întregului sistem planetar, iar pe baza rezultatelor acestor cercetări se poate anticipa viitorul planetei noastre.
În spiritul celor menționate anterior, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), a inițiat și încheiat un Acord Cadru cu Institutul Coreean pentru Cercetări Polare (KOPRI) privind cooperarea științifică în domeniul științelor polare. În baza acestui parteneriat se desfășoară Expediția Științifică Guvernamentală Românească în Antarctica – ROICE 2015.
Implementarea acordului a început în faza de elaborare a planului de cercetare a echipei ROICE 2015, în cooperare cu cercetătorii coreeni și în concordanță cu Programul Coreean de Cercetări Antarctice (KARP).
Deplasarea în Antarctica la Stația King Sejong a KOPRI reprezintă piatra de temelie în implementarea acordului, precum și în extinderea acestuia pentru zonele Arctice.

2. Inițierea dezvoltării unei direcții de cercetare românească în Antarctica

Printr-o abordare modernă, în acord cu direcțiile internaționale, INCDSB dorește să continue pe drumul început de savantul Emil Racoviță și să se afirme atât pe plan național, cât și pe plan internațional printr-o cercetare solidă, axată în principal pe microbiologia unor habitate polare.

Cercetările preliminare vor fi efectuate în partea de vest a Antarcticii, împreună cu partenerii din cadrul KOPRI. Pe viitor, membrii ROICE își propun extinderea cercetărilor și urmărirea acelorași obiective de cercetare și în partea de est a Antarcticii, în baza Law – Racoviță – Negoiță.

Apreciind cercetările predecesorilor români expediționari în zonele Arctice și Antarctice, pe baza experienței și a rezultatelor științifice ale acestora, în baza interesului manifestat de către entități de cercetare de notorietate internă și internațională din România specializate în domeniile complementare (Științele Geonomice, Științele Fizicii, Științele Vieții – Oceanografie, Științe umaniste, etc.), INCDSB dorește să devină liderul în definirea unei direcții de cercetare coerente, bazată pe rezultate științifice recunoscute internațional.

3. Colectarea de date relevante pentru implementarea unor proiecte de cercetare viitoare (naționale și/sau internaționale) în această direcție

În cadrul expediției ROICE vor fi vizate diverse habitate antarctice, comunitățile de microorganisme asociate acestora constituind atât modele pentru reconstituirea și descifrarea mecanismelor de adaptare la condiții de mediu extrem, cât și o bogată sursă de specii microbiene și biomolecule care, datorită caracteristicilor aparte, reprezintă o bază de cercetare importantă într-o gamă largă de bionanotehnologii.

Vor fi perfecționate modalitățile de deplasare în teren pentru un randament crescut de eșantionare. Totodată, vor fi optimizate tehnicile de prelevare a materialului biologic din diverse medii (sol, zăpadă, gheață etc.) și vor fi înregistrate condițiile fizico-chimice specifice acestor ecosisteme. Efectul și comportarea expediționarilor în condiții extreme, funcționarea aparatelor în condiții de variații de magnitudine vor constitui alte aspecte urmărite pentru ca în viitoarele expediții efectul condițiilor extreme asupra acestora să fie predictibil și mai redus.

Experiența dobândită de membrii echipei în urma expediției ROICE va constitui o sursă importantă de informație pentru deplasări viitoare în Antarctica. Materialul biologic colectat va constitui baza unor cercetări interdisciplinare în care vor fi cooptați parteneri din țară și din străinătate.