Activităţi Ştiinţifice ROICE 2015

Expediția Științifică Guvernamentală Românească în Antarctica ROICE 2015 se desfășoară cu scopul de a investiga ecosistemele Antarctice prin studierea comunităţilor microbiene din diverse habitate, în vederea identificării şi caracterizării microcosmosului specific acestor habitate. În egală măsură, se urmărește studierea efectelor și adaptărilor organismelor în medii extreme.

Investigarea mediilor specifice prin deplasarea în Antarctica și prelevarea materialului biologic reprezintă prima etapă a întregului proiect de cercetare. În locațiile de cercetare științifică ale INCDSB, pe baza materialului biologic prelevat și a studiilor din teren efectuate de către echipa ROICE 2015, se derulează a doua etapă a proiectului.

Importanța unor astfel de cercetări este dată de biodiversitatea specifică a acestei zone, de relațiile taxonomice și filogenetice dintre microorganisme și potențialul lor biotehnologic.

În cadrul expediției vor fi investigate diferite tipuri de habitate (sol, zăpadă, apă, surse hidrotermale, etc.) cu scopul de a testa și optimiza diferite metode specifice de eșantionare a materialului biologic, metode de izolare în laborator a microorganismelor, metode de investigare a diversității taxonomice și metabolice printr-o abordare complexă, fenotipică și/sau metagenomică.

Luând în considerare vulnerabilitatea mediului antarctic la schimbările climatice și poluare, precum și creșterea interesului în studiul microorganismelor criofile și criotolerante din ecosistemele antarctice puțin studiate, datorită potențial biotehnologic și medical important al acestora, principalele teme de cercetare ale ROICE 2015 sunt:

  1. Investigarea impactului schimbărilor climatice asupra diversităţii comunităţilor microbiene şi rolul acestora în echilibrul ecosistemelor glaciare în urma topirii gheţarilor;
  2. Studiul diversităţii microbiene la nivelul Antarcticii, cu implicaţii în transferul tulpinilor microbiene şi al agenţilor poluanţi;
  3. Izolarea unor tulpini microbiene şi a unor extremozime din habitatele Antarctice cu potenţial aplicativ în bionanotehnologii;
  4. Studiul efectelor şi a adaptărilor organismului uman la condiţiile extreme.