Departamentul pentru Cercetări Arctice și Antarctice - Expediția ROICE 2015

Departamentul pentru Cercetări Arctice şi Antarctice

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice

Departamentul de Cercetări Arctice și Antarctice al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice a fost înființat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 222 din data de 13.05.2014, cu scopul de a asigura continuarea performanţelor ştiinţifice românești în Arctica și Antarctica.

Expediția curentă: ROICE 2019 →
ROICE 2016 →
ROICE 2015 →

Viziune

Consolidarea ariei de cercetare a pilonului mediu și biodiversitate al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice și prin contribuția cercetărilor științifice polare.

Misiune

Investigarea ecosistemelor arctice și antarctice și răspunsul lor la schimbările climatice, corelarea rezultatelor obținute prin investigări similare asupra altor sisteme ecologice din România (biodiversitate și schimbări climatice), precum și studiul adaptării organismului uman la condițiile extreme.

Domenii de Activitate

  1. Participarea la definirea Strategiei de Cercetare în Domeniul Cercetărilor Polare;
  2. Participarea la stabilirea și implementarea Planului National de Cercetare în Zonele Polare;
  3. Activitate de cercetare-dezvoltare în Arctica și Antarctica;
  4. Crearea unei platforme naționale de management a rezultatelor științifice obținute în Arctica și Antarctica:
    Obiectivul principal – bază de date națională cu rezultatele cercetării științifice (abordare statistică, folosind expertiza și experiența cercetătorilor din Departamentul Bioinformatică al INCDSB);
  5. Organizarea de expediții de cercetare științifică în Arctica și Antarctica.